DAGT30

Loại động cơ: 1 xi lanh, A ... Chuyển vị xi lanh: 19 ... Công suất đầu ra: 4,8kw / 6,5hp

  • Loại động cơ: 1 xi lanh, A ...
  • Chuyển vị xi lanh: 19 ...
  • Công suất đầu ra: 4,8kw / 6,5hp

Sản phẩm khác

DAGT30