DJNS02

Sức chứa: 2 Tấn Tối thiểu: 148 mm Chiều cao nâng: 80 mm

  • Sức chứa: 2 Tấn
  • Tối thiểu: 148 mm
  • Chiều cao nâng: 80 mm
 

Sản phẩm khác

DJNS02