DW400

Dòng đầu vào tối đa: < 0,7 ... Điện áp cung cấp: 6V & 12V Màn hình LCD có đèn nền ...

  • Dòng đầu vào tối đa: < 0,7 ...
  • Điện áp cung cấp: 6V & 12V
  • Màn hình LCD có đèn nền ...

Sản phẩm khác

DW400